Regionpolitiska handlingsprogrammet

Medlemsremiss 2017-04-26

Regionpolitiskt handlingsprogram Västra Götaland 2018-2022 Version 2
Nu presenterar vi version 2 av nästa regionpolitiska handlingsprogram! Vi hoppas på god uppslutning och bra diskussioner på seminariet om RPHP under årsmöteshelgen 29-30 april!


Remisstiden är den här gången kortare eftersom denna version är framtagen till seminariet på årsmöteshelgen, men vi

tar givetvis även tacksamt emot inspel per mail senast 170507.


Maila dina synpunkter till johan.hellstrom@vgregion.se eller

annasofia.alexandersson@vgregion.se senast 170507 för att dessa ska hinnas plockas med i arbetet med version 3. Skriv RPHP i rubrikraden annars riskerar ditt mail att inte märkas i mailskörden.
Medlemsremiss 2017-03-10

Regionpolitiskt handlingsprogram Västra Götaland 2018-2022 Version 1 – medlemsremiss mars-april 2017
Äntligen kan vi presentera en första version av nästa regionpolitiska handlingsprogram! Denna version 1 innehåller endast att-satser. Då uppdraget är att uppdatera nuvarande program har vi utgått från de nuvarande att-satserna.

Remissen hittar du här

Regionpolitiskt program 2014-2018 hittar du här

En del att-satser föreslås strykas och nya formuleringar/att-satser är gulmarkerade. De gamla att-satserna numrering kvarstår i denna version för att tydliggöra skillnaderna mot nuvarande program. Version 2 kommer att publiceras till årsmötet 170429 och även den endast innehålla att-satser. Efter årsmötet kommer version 3 och då har även brödtexten uppdateras.

Vi politiska sekreterare kommer gärna ut i maj-juni och pratar med valkretsar och sidoorganisationer när version 3 kommit ut. Regionfullmäktigegruppen kommer i början av hösten besluta om version 4 som sedan sänds till MP Västra Götalands extra årsmöte för debatt och slutgiltiga beslut.

Tänk på att arbetet ännu är i en väldigt tidig fas och denna version 1 endast innehåller attsatser och de kommer i sinom tid kompletteras med brödtexter. Som underlag för version 1 har vi haft de den förda politiken i grönblå samverkan de senaste åren, de påverkanstorg som genomförts på mp-VGs kommun- och regiondagar i höstas och Grön Ungdom Västs årsmöte i vintras liksom de synpunkter som inkommit från enskilda. Alla att-satser från det nuvarande programmet är inte utvärderade än och fler att-satser kan därför strykas framöver.

Nu efterfrågar vi reaktioner från er medlemmar på de nedan liggande att-satserna. Vad saknar ni? Är det något ni vill stryka? Är det något vi inte borde ha föreslagit strykas?

Maila dina synpunkter till johan.hellstrom@vgregion.se eller annasofia.alexandersson@vgregion.se senast 170409 för att dessa ska hinnas plockas med i arbetet med version 2. Skriv RPHP i rubrikraden annars riskerar ditt mail att inte märkas i mailskörden.

Senare inkomna synpunkter än så finns självklart med i arbetet med de ännu senare versionerna. Med vänliga hälsningar Johan Hellström & AnnaSofia Alexandersson politiska sekreterare Miljöpartiet Västra Götalandsregionen
___________________________________________________________

Nytt Regionpolitiskt program för perioden 2018-2022
Enligt MPVG:s stadgar ska regionfullmäktigegruppen lägga förslag på regionalt valprogram. Nu är det dags att påbörja processen med att ta fram ett nytt program för kommande mandatperiod (2018-2022).  Det regionpolitiska programmet ligger till grund för den politik som ska bedrivas under mandatperioden, och utgör det enskilt viktigaste instrumentet för medlemmarna att påverka politikens inriktning och utformning under mandatperioderna. De är medlemmarnas aktivitet och inspel som är grunden för programmet.

Här kan du läsa mer om processen:

Comments