Regionpolitik‎ > ‎

Regionval 2014

Ta del av politiska dokument inför valet till regionfullmäktige i Västra Götaland:

* Regionpolitiskt program för 2014-2018
Här finner du Miljöpartiets regionpolitiska program för mandatperioden 2014-2018.

* Valmanifest
Här kan du ta del av Miljöpartiets valmanifest.

Faktablad och artiklar:

Hälso- och sjukvård:

- Ehälsa och IT- utveckling - läs MIL:s ehälsorapport, Läs motion om ehälsa
- Nära hälso- och sjukvård - Fakta om vad Miljöpartiet menar, Framtidens sjukvård (regional utvecklingsstrategi till 2025)
- Närsjukvårdsutveckling Göteborg - faktablad
- Vårdval rehabilitering, debattartikel - Nödvändig reform med skönhetsfläckar
- Äldres hälsa - Planen "Det goda livet för sjuka äldre", Uppföljning av planen "Det goda livet för sjuka äldre"

Har du ytterligare frågor om sjukvård?
Kontakta avgående hälso- och sjukvårdsgruppledare Göran Larsson. E-post: goran.larsson@mp.se. SMS: 0730-204260.

Regional utveckling:
- Test

Tvärsektoriellt i regionen:
- Jämlikhet och jämställdhet - Detta gör rättighetskommittén

Veckans schema
Här finner du veckans schema med information om var dina företrädare på Regionstyrelsens kTestansli i Vänersborg håller hus. De som finns med i schemat är regionrådet Birgitta Losman, Sjukvårdsgruppledaren Göran Larsson, RS- ersättaren Ulrika Frick, RF- 2:a viceordföranden Joakim Larsson, samt de båda politiska sekreterarna Janine Alm Ericson och Tony Johansson.Comments