Regionpolitik‎ > ‎

Regionpolitiskt program

Efter ett drygt år med beredande möten, påverkanstorg och remissrundor så presenterar Miljöpartiets Regionfullmäktigegrupp i dag,  torsdag den 24 oktober, fullmäktigegruppens gemensamma förslag till Regionpolitiskt program för Miljöpartiet i Västra Götaland 2014-2018. Nu är det upp till dig som medlem och din lokalavdelning/ditt nätverk, att ta ställning till de idéer som presenteras. På årsmötet den 23 november 2013 ska programmet behandlas och fastställas.

De avvägningar som gjorts under det dryga år som programmet har beretts visar på att det inom Miljöpartiet finns tydliga visioner om en bättre värld. I bland finns det dock skiljelinjer kring hur vi ser på en handfull av de konkreta frågeställningar som programmet lyfter. I de fallen har Regionfullmäktigegruppen valt att inte ansluta sig till den ena eller andra ytterligheten i åsiktsfloran, utan i stället försöka nå fram till en kompromiss som kan kännas acceptabel för partiet i sin helhet. På så vis hoppas vi att du ska känna dig nöjd med det här förslaget. Inte för att det till 100% uppfyller alla dina önskningar och viljeinriktningar, men för att summan av programmet ska kännas genuint grönt och framtidsinriktat.

Till sist vill vi tacka alla er som engagerat och ambitiöst har varit en del i processen. Alla remissvar, alla påverkanstorgen och alla uppmuntrande och konstruktiva mejl som kommit in under resan. Inför årsmötet vill vi påminna om att det regionpolitiska programmet handlar om de frågor som Västra Götalandsregionen bär ansvar för. Nu överlämnar vi med varm hand detta programförslag till MP VG:s årsmöte att besluta om och till dess styrelse och kansli att ombesörja det praktiska med hanteringen inför årsmötet den 23 november. Återigen - tack!

Vänliga hälsningar Regionfullmäktigegruppen
Comments