Kontaktuppgifter till styrelsen


Ordförande 
 • Emma Nohrén (Lysekil)  emma.nohren@mp.se
 
Vice  Ordförande 
 • Kia Nordqvist (Orust) kia.nordqvist@mp.se, 0708-50 28 01

Ekonomi 
 • Bo-Lennart Bäcklund (Borås) bo.lennart.backlund@mp.se, 0705-12 69 31  

Övriga ledamöter  
 • Jonas Blomster (Grästorp) 

 •  Max Reijer (Göteborg) 

 • Adam Eltér (GU)

 • Azar Hedemalm, (Tjörn) 

Ersättare
 • Magnus Gunnarsson (Skara) 

 • Kenny Stolpe (Lilla Edet) 

 • Madeleine Jonsson (Göteborg) 

 • Lo Göthberg Larsson (Mark)

 • Petra Elf (GU) petra.elf@mp.se