På gång‎ > ‎

Kompetensförmedling

Tanken med kompetensförmedlingen är att inom MP VG samla kontaktuppgifter till medlemmar som har specialkompetens inom olika områden och som kan tänka sig att dela med sig av sina kunskaper i form av föreläsningar el dyl.

Vi kommer inte att publicera någon lista över registret, om ni i er kommunavdelning är intresserade av att få besök av någon med kompetens inom ett visst område, Ta kontakt med Johan Örnemar på kansliet (johan.ornemar@mp.se eller 0702-545081) så förmedlar vi tänkbara namn som ni sedan kan ta kontakt med.

Är du intresserad av att ingå i registret, skicka ett mail till Johan och berätta om ditt kompetensområde och något om din bakgrund så tar vi kontakt med dig.