Utbildningar, nätverksträffar och kampanjer
 • CIRKELLEDARUTBILDNING, I CIRKELNS MITT
  För dig som är intresserad av att leda gröna studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan finns en heldagsutbildning i SV:s regi som kallas I Cirkelns Mitt. Efter genomförd utbildningsdag blir man "certifierad" att leda SV:s cirklar. Anmäl ditt intresse av att delta i en sådan dag till Johan på MP VG:s kansli och när vi har ett tillräckligt antal intresserade anordnar vi en kurs.

 • KAMPANJER
  - Kampanjmaterial från riksorganisationen för utskrift eller beställning finns här.

 • STUDIEHANDLEDNINGAR FÖR GRÖNA CIRKLAR
  Studiehandledning till det nya partiprogrammet 
  - Övriga studiehandledningar hittar du här.

 • KOMPETENSFÖRMEDLINGEN
  - MP VG:s kansli förmedlar föreläsare och andra med specialkompetens inom organisationen. Exempelvis finns här föreläsare om strandskydd, konflikthantering, mänskliga rättigheter, kollektivtrafik, mediehantering och mycket mer. Och saknas något hjälper vi er att hitta rätt person. Läs mer här.
  Vill du bli en del av den och bidra med din kompetens, kontakta kansliet.

  Om du har några frågor kring MP VG:s utbildningar och kampanjer, kontakta Johan Örnemar på kansliet på Johan.ornemar@mp.se eller 0702-545081.

  RESEERSÄTTNING
  De flesta av MP VG:s utbildningsaktiviteter berättigar till reseersättning för medlemmar i Västra Götaland. Blankett och regler för ansökan hittar du r