Partiinfo‎ > ‎

Ansökan om reseersättning från MP VG

De flesta av MP VGs utbildningar och aktiviteter berättigar deltagarna att få ersättning för sina resor till och från aktiviteten.
Blanketten skickas till 

Miljöpartiet de gröna Västra Götaland
Östra Vägen 1
462 32 Vänersborg

Ersättningen utgår för såväl resa med kollektivtrafik som med bil eller annat motorfordon. Milersättning vid resa med bil utgår med 1,85 kr per km enligt Skatteverkets riktlinjer (2015). Maxbelopp för ersättning motsvarar kostnaden för en 24 timmars Regionen Runt-biljett hos Västtrafik (f n 315 kr).

Vid resa med bil vill vi gärna uppmuntra till samåkning, varför högsta belopp för ersättning till bilägaren då motsvarar ett maxbelopp per person i bilen.

En kombination av färdmedel är möjlig. Om man tar bilen till närmsta knutpunkt för kollektivtrafik och därifrån vidare kollektivt så kan man få ersättning för båda resorna, dock gäller fortfarande maxbeloppet (se ovan). Har du frågor om reseersättningen, kontakta Johan på kansliet, johan.ornemar@mp.se.